UZMANLIK ALANLARIMIZ

Neler Yapıyoruz?

Ticari Alacak Sigortası

Ticari alacak sigortası yurtiçi - yurt dışı vadeli satışlardan kaynaklanan alacakların ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta türüdür. Yurt dışı satışlarda borcun ödenmeme riski yanında politik riskleri de teminat altına alır.

Ticari alacak sigortasıyla;

  • Alıcıların durumu devamlı kontrol edilir ve yaşanan olumsuz değişiklikler hakkında bilgi verilir.
  • Zamanında ödenmeyen alacaklar için tahsilat hizmeti verilir
  • Sigorta kapsamında tahsil edilemeyen alacaklar tazmin edilerek firmaların nakit, iş gücü ve zaman kaybı önlenir.
  • Ticari Alacak Sigortası sağladığı bu hizmetler nedeniyle günümüzde yaygın şekilde kullanılan bir alacak yönetim sistemidir. Satışların güvenli bir şekilde arttırılmasını sağladığı için pazarlama çalışmalarına çok ciddi katkı sağlamakta, firma lehine farkındalık yaratmaktadır.

Kefalet Sigortası - Surety Bond

Kefalet Sigortası ,bankalar nezdindeki limitlerinizi rahatlatacak ve nakti finansman kapasitenizi güçlendirecek bir enstrüman olarak hizmetinizde.

Yurtdışı ve yurtiçi projelerde teminat mektubu ihtiyaçlarınızı karşılayacak Kefalet Sigortası - Surety Bond konusunda dünyanın önde gelen Surety Bond şirketleri ile çalışmaktayız.

Projelerinizin yeraldığı tüm coğrafyalarda İhaleye Katılım , Avans Ödeme ve Performans teminatlarınız için lokal poliçeler temin ederek yerel firmalarla rekabet şansınızı arttırıyoruz.

Reasürans

Dünya Genelinde faaliyet gösteren global brokerlarımız aracılığı ile yurtdışı ve yurtiçi projeler için teminat ihtiyaçlarına çözümler yaratıyoruz.

Yurtdışında iş yapan Türk Müteahhitler için , projenin yeraldığı ülkelerde gerekli tüm sigorta ihtiyaçları için kapasite sağlayıp, poliçelerin yerel sigorta şirketleri tarafından front edilmesini de içeren çözümler sunuyoruz.

Şirketler Grubu

Asya’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar, Lloyd’s pazarı dahil olmak üzere, tüm önde gelen reasürans pazarları ile çalışmaktayız. Her zaman en iyi güvenceleri sunma gayretiyle, itina ile maksimum koruma sağlamaya devam ederek, sedan iş ortaklarımızı rahat ettirmeyi hedeflemekteyiz.